GDC New Orthodontic Package

“A Smile is the Prettiest Thing that you can Wear” Chương trình có hạn
GDC chào mừng hệ thống chỉnh nha Tiêu chuẩn mới
(32,000,000 VND – 39.000.000 VND)
Đăng ký trước 30/07/2020 để được tặng gói điều trị tổng quát ( giá trị 2.890.000 VND)
– Tư vấn
– Chụp X-rays
– Khí cụ duy trì sau điều trị chỉnh nha ( Retainer)
– Cạo vôi răng trước điều trị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0901229089